NTR 3216 en de NEN 3215

Advies volgens ISSO richtlijnen NTR 3216 en de NEN 3215

Van Vliet SEND geeft advies volgens de richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater (of vergelijkbaar) van bouwwerken.

Onderwerpen:

 • vuilwaterafvoersystemen vanaf het lozingstoestel tot aan de gebouwaansluiting.
 • hemelwaterafvoersystemen vanaf het dak en de goot tot aan de gebouwaansluiting, volgens het overlaatstromingssysteem en het UV-systeem.
 • Noodafvoersystemen van daken.
 • Buitenriolering vanaf de gebouwaansluiting buiten het gebouw tot aan de perceelgrens (terreinriolering).
 • Gecombineerde vuilwater- en hemelwaterafvoersystemen in de buitenriolering.
 • Bescherming van het openbare rioleringssysteem met behulp van afscheiders tegen stoffen als olie, benzine, vet en slib.
 • Brandveiligheidsaspecten van systemen.
 • Akoestische geluidsaspecten van systemen.
 • Vuilwater- en rioleringpompinstallaties binnen de perceelgrens.
 • Systemen voor gebruik en infiltratie van hemelwater binnen de perceelgrens.
 • Systemen voor individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater (IBA).
 • Systemen voor gescheiden sanitatie (gescheiden urine-afvoer en -opvang).
 • Uitvoerings- en onderhoudsaspecten van systemen.

Interesse?

Neem contact op via info@wvvsend.nl
Bellen kan ook: 06-53660651